Hästraser

Hästraser och vad som särskiljer dem från varandra

Det finns hundratals olika hästraser i olika storlekar och med olika egenskaper världen över. En hästras skiljs från en annan genom olikheter vad gäller utseende samt egenskaper. Hästen domesticerades för över 6 000 år sedan och människan har sedan dess medvetet utvecklat hästen åt olika håll. Ta gärna god tid att utforska olika hästraser – det är spännande läsning!

Hästras som begrepp har inte alltid funnits. För femtio år sedan skrev hippologen Daphne Machin-Goodall boken Horses of the World, där hon beskrev ras som djur med gemensamma särdrag som skiljer dem från andra och att särdragen går i arv. Hon tillade också att särdragen skulle gått i arv i åtminstone tio generationer. Naturliga hästraser är oftast vildhästar, som den baskiska Pottokponnyn, den amerikanska Mustangen samt den mongoliska Przewalski-hästen.

Några populära hästraser är Andalusier, Appaloosa, arabiskt fullblod, Ardenner, Connemara, engelskt fullblod, Shirehäst, kaspisk häst, Kigermustang, Shetlandsponny och amerikansk miniatyr. Många länder har dessutom avlat fram egna hästraser och Sverige är inte ett undantag. Man brukar säga att Sverige har sex egna hästraser. Dessa är Gotlandsruss, Levenehäst, Nordsvensk Brukshäst, svensk ridponny, den svenska varmblodiga hästen och Värmlandshästen.

Gotlandsrusset är en ponny och kallas även för skogsbagge. Rasen har funnits på Gotland sedan järnåldern. Rasen är mycket populär som ridponny och används dessutom inom ponnytrav. På Lojsta hed på Gotland lever halvvilda Gotlandsruss som du kan besöka. Ett Gotlandsruss får vara mellan 115 och 130 centimeter om den ska stambokföras. Hästen är trots sin ringa storlek mycket stark. Eftersom Gotlandsruss är lugna lämpar dem sig väl som ridskolehästar för barn.

Den nordsvenska brukshästen är mycket populär. Rasen används både som ridhäst och körhäst idag. Det är dessutom inte ovanligt att rasen används inom jord- och skogsbruket än idag. Brukshästar är mycket användbara eftersom de har gott lynne. Rasen verkar dessutom vara immun mot sjukdomar som drabbar andra raser.

Hästraser